weberbase 134 utstockningsbruk C

PR00036309

Fabrikstillverkat torrbruk i C-brukskvalité baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart
  • 10-12 mm/påslag
  • Kan Levereras i småsäck, storsäck och löst i fick
  • Kan fås med GS-tillsats

För putsningsarbeten på såväl utvändiga som invändiga ytor där brukspump ska användas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m² vid 10mm
Kornstorlek0-3 mm
Rekommenderad skikttjocklek8-12 mm
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek12 mm
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
Appliceringstemperaturminst +5 grader
Användningstidca 2 timmar
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
SammansättningKC 50/50/650
FiberförstärktNej
BallastKrossad dolomit och sand 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,2 mPa enligt EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS II enligt EN 1015-11
VattenabsorptionW0
Maskin och utrustningBlandare: weber M100 (snabbgående blandare), Planblandare (långsamtgående blandare)
Genomströmningsblandare: HTB automatstation, weber D50 (genomströmningsblandare på hjul). Obs GS tillsats krävs.
Brukspump: weber P25/P50 max 60m slang ø32mm
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875369 weberbase 134 utstockningsbruk C, 20 kg säck
5200628964 weberbase 134 utstockningsbruk C, 1000 kg storsäck
5200780943 weberbase 134 utstockningsbruk C, bulk