weberbase 134 utstockningsbruk C

PR00036309

Fabrikstillverkat torrbruk i C-brukskvalité baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart
  • 10-12 mm/påslag
  • Kan Levereras i småsäck, storsäck och löst i ficka
  • Kan fås med GS-tillsats
  • CS II

För putsningsarbeten på såväl utvändiga som invändiga ytor där brukspump ska användas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Kornstorlek0-3 mm
Rekommenderad skikttjocklek8-12 mm
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek12 mm
VattenbehovCa 3 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringarMinst 3 dygn
SammansättningKC 50/50/650
BallastKrossad dolomit och sand 0–3 mm
Vidhäftningsstyrka0,2 mPa enl. EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS II enl. EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enl. EN 1015-18
Maskin och utrustningBlandare: weber M100 (snabbgående blandare), Planblandare (långsamtgående blandare)
Genomströmningsblandare: HTB automatstation, weber D50 (genomströmningsblandare på hjul). Obs GS tillsats krävs.
Brukspump: weber P25/P50 max 60m slang ø32mm
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,167 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200875369 weberbase 134 utstockningsbruk C, 20 kg säck
5200628964 weberbase 134 utstockningsbruk C, 1000 kg storsäck
5200780943 weberbase 134 utstockningsbruk C, bulk

Referenser

Fasader renoverade med Weber putsbruk
Fasad / Puts- och murbruk Putsbruk

Brf Krusbäret fick tillbaka de putsade fasaderna 

2018-2019 genomgick fasaderna en omfattande renovering där CWF Morneon återskapade de tidigare putsade fasaderna.