weberbase 131 lättbetongputs C

PR00036311

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Lågalkalisk
  • pumpbar
  • CS II

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong som grundats med weber Grundningsbruk KC, ska alltid armeras.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 131 lättbetongputs C (PDF - 50,76 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 131 lättbetongputs C (PDF - 141,3 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 131 lättbetongputs C (PDF - 228,39 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 131 lättbetongputs C (PDF - 643,98 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Rekommenderad skikttjocklek10 mm
VattenbehovCa 3,5 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
SammansättningKC 50/50/650
BallastKrossad dolomit och sand 0–3 mm
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875367 weberbase 131 lättbetongputs C, 20 kg säck
5200780938 weberbase 131 lättbetongputs C, 1000 kg storsäck
5200780936 weberbase 131 lättbetongputs C, bulk