weberbase 131 lättbetongputs C

PR00036311

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Lågalkalisk
  • pumpbar

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong som grundats med weber Grundningsbruk KC, ska alltid armeras.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • För stark för låghållfasthets lättbetong, under 2MPa tryckhållfasthet
MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Rekommenderad skikttjocklek10mm i varje påslag
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
SammansättningKC 50/50/650
BallastKrossad dolomit och sand 0–3 mm
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875367 weberbase 131 lättbetongputs C, 20 kg säck
5200780938 weberbase 131 lättbetongputs C, 1000 kg storsäck
5200780936 weberbase 131 lättbetongputs C, bulk