weberbase 130 lättbetongputs B

PR00036304

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Lågalkalisk
  • Pumpbar
  • CS III

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong. Där det krävs en stark puts, t ex "utsatta lägen" samt socklar. Underlaget ska vara grundat heltäckande med weber Grundningsbruk KC.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 130 lättbetongputs B (PDF - 51,13 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 130 lättbetongputs B (PDF - 142,29 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 130 lättbetongputs B (PDF - 224,9 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 130 lättbetongputs B (PDF - 641,07 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberbase 130 lättbetongputs B (PDF - 2,47 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Maximal skikttjocklek10 mm
VattenbehovCa 3 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
ÖppentidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringarMinst 3 dygn
SammansättningKC 35/65/550
BallastKrossad dolomit och sand 0–3 mm
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,231 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200875366 weberbase 130 lättbetongputs B, 20 kg säck
5200780935 weberbase 130 lättbetongputs B, 1000 kg storsäck