weberbase 130 lättbetongputs B

PR00036304

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Vägg

Strukturer

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong. Där det krävs en stark puts, t ex "utsatta lägen" samt socklar. underlaget ska vara grundat heltäckande med weber Grundningsbruk KC.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg/m² (10mm)
Maximal skikttjocklek10 mm i varje påslag
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
Öppentid2 timmar
Väntetid mellan appliceringar3 dygn
Torktid innan nästa skikt3 dygn
SammansättningKC 35/65/550
BallastKrossad dolomit och sand 0–3 mm
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875366 weberbase 130 lättbetongputs B, 20 kg säck
5200780935 weberbase 130 lättbetongputs B, 1000 kg storsäck