weberbase 224 puts- och murbruk C

PR00036316

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk och cement med natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Vägg

Strukturer

  • För handapplicering
  • För både murning och putsning
  • CS II (C)

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong, på detta underlag rekommenderar vi Grundningsbruk KC och Base 131 Lättbetongputs C.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 224 puts- och murbruk C (PDF - 145,07 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 224 puts- och murbruk C (PDF - 284,68 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 224 puts- och murbruk C (PDF - 676,83 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberbase 224 puts- och murbruk C (PDF - 2,49 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 70 kg/m² mur
Ca 2 kg/m²/mm puts
Rekommenderad skikttjocklekCa 10 mm
VattenbehovCa 3 L/20 kg
BindemedelKalk och cement
Sammansättning50/50/650
BallastNatursand 0–3 mm
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,162 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200853378 weberbase 224 puts- och murbruk C, 20 kg säck
5200784389 weberbase 224 puts- och murbruk C, bulk

Guide och video