weberbase 222 mur- och putsbruk B

PR00036314

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast, 0-3 mm. Bruket är ej pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Vägg

Strukturer

  • För handapplicering
  • För både murning och putsning
  • CS III (bruksklass B)

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderas weber grundningsbruk KC och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 133,85 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 142,27 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 283,96 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 676,37 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 2,5 MB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 2,5 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångMurning: Ca 70 kg/m²
Putsning: Ca 20 kg/m² (10 mm) kg/m²
Maximal skikttjocklek10 mm
VattenbehovCa 3 L / 20 kg säck
BindemedelKalk och cement
SammansättningKC 35/65/550
BallastNatursand 0–3 mm
Maskin och utrustningBlandare: Maskinvisp, planblandare, M 100 (snabbgående blandare) 
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,174 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200853377 weberbase 222 mur- och putsbruk B, 20 kg säck
5200784388 weberbase 222 mur- och putsbruk B, 1000 kg storsäck
5200784386 weberbase 222 mur- och putsbruk B, bulk