weberbase 222 mur- och putsbruk B

PR00036314

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast, 0-3 mm. Bruket är ej pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Kombinationsbruk för både murning och putsning i bruksklass B

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi Grundningsbruk KC och Base 130 lättbetongputs B Alt. Base 131 lättbetongputs C.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångMurning: Ca 70 kg/m²
Putsning: Ca 20 kg/m² (10 mm) kg/m²
Maximal skikttjocklek10 mm
VattenbehovCa 3,2 L per säck
BindemedelKalk och cement
SammansättningKC 35/65/550
BallastNatursand 0–3 mm
Maskin och utrustningBlandare. M 100 (snabbgående blandare). Planblandare. Maskinvisp
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Artikelnummer Beskrivning
5200853377 weberbase 222 mur- och putsbruk B, 20 kg säck
5200784388 weberbase 222 mur- och putsbruk B, 1000 kg storsäck
5200784386 weberbase 222 mur- och putsbruk B, bulk