weberbase 222 mur- och putsbruk B

PR00036314

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natursand som ballast, 0-3 mm. Bruket är ej pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Vägg

Strukturer

  • För handapplicering
  • För både murning och putsning
  • Bruksklass CS III (B)

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark in och utvändigt. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderas weber grundningsbruk KC och weberbase 130 lättbetongputs B alt. weberbase 131 lättbetongputs C.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 133,85 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 142,27 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 283,96 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 676,37 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberbase 222 mur- och putsbruk B (PDF - 2,5 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 70 kg/m² mur
Ca 2 kg/m²/mm puts
Maximal skikttjocklek10 mm
VattenbehovCa 3 L/20 kg
BindemedelKalk och cement
SammansättningKC 35/65/550
BallastNatursand 0–3 mm
Maskin och utrustningBlandare: Maskinvisp, planblandare, M 100 (snabbgående blandare)
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning20 kg säck
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,174 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200853377 weberbase 222 mur- och putsbruk B, 20 kg säck