weber simrishamnsgrus 0,5-3mm

PR00036817

Tvättat grus anpassat för tillredning av fogbruk tillsammans med Simrishamns murbruksbas.

Underlag

Vägg

  • Används med simrishamnsbas

Används efter blandning med Simrishamsbas till omfogning av tegelmurverk där en speciell färg och utseende vill återskapas, denna typ av murbruksutseende återfinns oftast kring Simrishamn. Fogbruket kan dock användas även i andra fall där en ljus fog med gulbrun synlig ballast önskas.

  • Används ej i genomströmningsblandare
Materialåtgång35 kg Simrishamnsbas blandas med 65 kg Simrishamnsgrus.
VattenbehovBlandas med ca 15% vatten till en stadig murbrukskvalité.
Förpackning1000 kg storsäck
Artikelnummer Beskrivning
5200779155 weber simrishamnsgrus 0,5-3mm, storsäck