weber färgat murbruk M 2,5 BF-sten

PR00036780

weber färgat murbruk BF-sten är anpassat för murning av betong fasadstenar och tegel med låg vattenupptagning . Blandas endast med vatten för att få användningsfärdigt färgat murbruk. Finns i en mångfald färger. Brukets vattensugning och kornkurva har anpassats till BFstenens svaga sugförmåga.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

  • Infärgas efter önskemål
  • Anpassad för svagt sugande sten
  • Även för svagt sugande tegel

För murning av betongfasadsten och andra stenar med låg vattenupptagning. Specialanpassat murbruk för svagt sugande mursten. Har grövre ballast och ger en grövre fogstruktur. Finns i 45 olika standardkulörer. Kan även erhållas i specialkulör enligt önskemål.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångBeroende på stenens format 35-50 kg/m²
Vattenbehovca 3 L/20 kg säck
Användningstid2 timmar
Börjar härdaca 4 h
BindemedelPortlandcement eller vitcement beroende på vald kulör
BallastNatursand alt dolomit
TillsatserLuftporbildare
Konsistensgivare
GS tillsätts vid behov
Tättillsats vid behov
Vintertillsats vid behov (max -10°C)
Kan fås med vintertillsatsJa
TryckhållfasthetsklassMurbruksklass M 2,5
FrostbeständigJa
Lufthaltca 19 %
Vattencementtal (VCT)1,1
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk