weber färgat murbruk M 1

PR00036779

Färgat Murbruk M 1 (C) är samlingsnamn för en serie pigmenterade torrbruk. Blandas endast med vatten för att få användningsfärdiga färgade murbruk. Finns i alla våra standardkulörer. Anpassat för normalsugande tegel 0.5-2.75 kg/m²

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

  • Infärgas efter önskemål
  • Anpassad för normal sugande sten 05- 275 kg/m²

Färgat Murbruk M 1 (C) används vid murnings- och efterfogningsarbeten då färgad fog önskas. Anpassat för normalsugande tegel 0.5-2.75 kg/m²

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångVid tegelmurning åtgår ca 70 kg per m² ½- stens väggtjocklek.
Vattenbehovca 3,2 L per 20 kg säck
Utbyte13 L per 20 kg säck
Användningstidca 2 tim vid +20 °C
Börjar härdaca 4 h
BindemedelPortlandcement Alt vitcement beroende på vald kulör
BallastNatursand alt vit ballast, 0–3 mm
TillsatserLuftporbildare Konsistensgivare
GS tillsats vid behov
Tätbrukstillsats vid behov
Vintertillsats vid behov
Hagi tillsats vidbehov (för fogning med Hagi fogspruta)
TryckhållfasthetsklassMurbruksklass M 1 (C)
Tryckhållfasthet 28 dygnmer än 1 mPa
Lufthaltca 19 %
Maskin och utrustningBlandare. Planblandare.
Genomströmningsblandare Obs GS tillsats krävs
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk