Lönngården- gamla arbetarbostäder i Malmö

Södra Innerstaden är en stadsdel i stadsområdet Innerstaden i Malmö med en stor andel yngre invånare. Stadsdelen är rik på arkitektur, kultur, caféer och restauranger. Där finns Malmö Folkets Park och området Möllevången, mer känt som Möllan.

Stadsdelen har huvudsakligen flerbostadshus byggda före 1940. Lönngården, ett bostadsområde i Södra Innerstaden, består av 13, i princip likadana, lamellhus om fyra våningar med ena gaveln snett ut mot Lönngatan. Husen byggdes i början av 1930-talet efter arkitekt Carl-Axel Stoltz ritningar och består mestadels av mindre lägenheter som då var avsedda för arbetarbefolkningen. På Lönngatan 52 och 54 huserar BRF Raden. Bostadsrättsföreningen bildades 1935 och har 71 lägenheter.

Under 2016 anlitade Brf Raden Certifierad Weber Fasadentreprenör (CWF) Morneon Fasad AB för renovering av fasaderna på Lönngatan 52 och 54. I projektet ingick ombyggnad av trapphusentréerna som breddades och det tillkom även takomläggning. Brf Raden köpte entreprenaden direkt av Morneon som skötte kontakt med konstruktör och arkitekt samt samordning med kommun och inblandade parter. Fasaden bestod av eternitplattor, sannolikt monterade på 60-talet, som demonterades och deponerades.

Morneons val av fasadsystem blev Serporoc MK2, med tilläggsisolering av stenull. För det kulturhistoriska värdet valdes fasadkulörerna i samråd med bygglovshandläggare samt byggnadsantikvarie från Malmö Museum.

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Kulturbyggnadsvård

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.

Weber SE
Kulturbyggnadsvård

Storgatan 18 - årets fasad 2015

Huset på Storgatan 18 på Östermalm är från mitten av 1800-talet och fasaden rikt utsmyckad. 2014 renoverades den med weber cal 249 kulturkalkfärg.

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Kulturbyggnadsvård

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.

Weber SE
Kulturbyggnadsvård

Brf Sjökadetten, Täby

På sjösidan i Näsbypark ligger Brf Sjökadetten.

kv-fatbursbrunnen-timmermansgatan-33
Kulturbyggnadsvård

Brf Fatbursbrunnen, Stockholm

Hus med goda exempel på 1880-talets rika putsarkitektur.

Renströmmen i Norrköping
Kulturbyggnadsvård

Renströmmen, Norrköping

Renovering av Renströmmen, en anrik fasad i Norrköping.