webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand

PR00036347

Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov natursand som ballast. Ej genomfärgad. 

Svanen (listad) CE

Underlag

Vägg

  • Hydraulisk kalk NHL 5
  • För handapplicering
  • 0-6 mm ballast

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej genomfärgad
MaterialåtgångCa 16 kg/m²
VattenbehovCa 3 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastNatursand 0–6 mm
TillsatserOorganiska pigment
Maskin och utrustningEx. på blandare: Maskinvisp, Rojo planblandare, M 100 snabblandare. 
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning20 kg säck. 48 säckar/pall
Artikelnummer Beskrivning
5200875389 webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand, 20 kg säck