webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand

PR00036347

Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov natursand som ballast. Slås på för hand.

Svanen (listad) CE

Underlag

Vägg

  • Hydraulisk kalk
  • Appliceras för hand

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 16 kg/m²
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastNatursand 0–6 mm
TillsatserOorganiska pigment
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875389 webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand, 20 kg säck