webercal 528 hydraulisk kalkspritputs 5mm dol hand

PR00036342

Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit dolomit som ballast (5 mm). Slås på för hand.

Svanen (listad) CE BASTA

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Ljusbeige ytputs
  • Handapplicering

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²
VattenbehovCa 4 L/20 kg
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastKrossad dolomit 0–5 mm
TillsatserOorganiska pigment
Förpackning20 kg säck