webercal 159 hydrauliskt kalkbruk grov utfyllnad 0-6mm

PR00038344

Fabrikstillverkat torrbruk. Bruket är baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand som ballast 0-6 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

  • Grovt hydrauliskt kalkbruk
  • Tidsbesparande
  • Lämplig för extra tjocka putsskikt
  • Kornstorlek 0-6 mm
  • Pumpbart

Avsett för putsning i tjocka skikt vid krav på hög kalkbrukshållfasthet och tjocka påslag.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
VattenbehovCa 4 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastNatursand, kornstorlek: 0–6 mm
TillsatserKonsistensgivare, luftporbildare
Vidhäftningsstyrka0,1 mPa enl. EN 1015-12
TryckhållfasthetsklassCS I (D) enl. EN 1015-11
VattenabsorptionW0 enl. EN 1015-18
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875388 webercal 159, 20 kg säck
5200816481 webercal 159, 1000 kg storsäck

Referenser

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Referensobjekt

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.