webercal 154 hydraulisk kalkspritputs

PR00036335

Fabrikstillverkad spritputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 8 mm dolomit som ballast. Slås på för hand. Opigmenterad

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Handappliceras
  • Ballast 0-8 mm dolomit

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Färgas ej in
MaterialåtgångCa 20 kg/m²
VattenbehovCa 3 L/20 kg
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastKrossad dolomit 0–8 mm
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200892783 webercal 154 hydraulisk kalkspritputs, 20 kg säck