webercal 154 hydraulisk kalkspritputs

PR00036335

Fabrikstillverkad spritputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 8 mm dolomit som ballast. Slås på för hand. opigmenterad

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • handappliceras
  • 8 mm

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg/m²
VattenbehovCa 4 L / 25 kg säck
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
BallastKrossad dolomit 0–8 mm
Förpackning20 kg säck
Artikelnummer Beskrivning
5200892783 webercal 154 hydraulisk kalkspritputs, 20 kg säck