webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

PR00036329

Fabrikstillverkat finputsbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart
  • Hydraulisk kalk

Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragning.Även på invändiga ytor.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej lämplig för konstruktionsmurning
MaterialåtgångCa 5 kg/m²/2,5 mm
Minsta skikttjocklek2 mm
Maximal skikttjocklek3 mm
VattenbehovCa 4,7 L/20 kg
UtbyteCa 12 L/20 kg
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
BallastKrossad dolomit och sand, kornstorlek: 0–1 mm
TillsatserKonsistensgivare, luftporbildare
CE-märkningJa
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875386 webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin, 20 kg säck
5200780995 webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin, 1000 kg storsäck

Referenser

Weber Sverige
Fasad / Puts- och murbruk

Trönö nya kyrka, Söderhamn

Trönö kyrka totalförstördes i en brand och Trönö nya kyrka fick byggas upp från grunden.

Weber Sverige
Fasad / Puts- och murbruk Kalkbruk / Kalkfärg

Harmångers Kyrka, Hälsingland

Harmångers kyrka renoverades varsamt med Webers Kalkbrukssystem.

Fasadreferens Slanten 1
Fasad / Puts- och murbruk Putsfärg / Ytputs Putsbruk

Stora Fiskaregatan 15B i Lund, Q-märkt fastighet i jugendstil

Brf Slanten ligger i kvarteret Myntet som har fått sitt namn efter det kungliga myntverket Myntaregården, som låg i kvarterets sydöstra del under 1300- och 1400-talet.