webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

PR00036329

Fabrikstillverkat finputsbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Pumpbart
  • Hydraulisk kalk

Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragning.Även på invändiga ytor.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej lämplig för konstruktionsmurning
MaterialåtgångCa 5 kg/m² (2,5 mm)
Minsta skikttjocklek2mm
Maximal skikttjocklek3mm
VattenbehovCa 4,7 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
BindemedelLuftkalk (K) samt hydraulisk kalk NHL 5
FiberförstärktNej
BallastKrossad dolomit och sand, kornstorlek: 0–1 mm
TillsatserKonsistensgivare, luftporbildare
CE-märkningJa
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Artikelnummer Beskrivning
5200875386 webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin, 20 kg säck
5200780995 webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin, 1000 kg storsäck