weber KKh 50/50/575 0-4mm

PR00036197

weber KKh 50/50/575 0-4 mm NHL 3.5 är ett fabrikstillverkat torrbruk som framförallt används vid renoveringar av äldre byggnader som tidigare har varit murade och putsade med hydrauliska kalkbruk.

Underlag

Vägg

  • NHL 3.5
  • God arbetsbarhet
  • tillsätt endast vatten

bruket används till renovering av äldre byggnader och väldigt lämpligt som understrykningsbruk till taktegel.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber KKh 50/50/575 0-4mm (PDF - 111,06 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber KKh 50/50/575 0-4mm (PDF - 231,49 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 2 kg/m²/mm
Kornstorlek0-4 mm
Maximal skikttjocklek12 mm
VattenbehovCa 4,5 L/25 kg
BlandningstidMinst 20 min
AnvändningstidCa 60 min vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringarMinst 3 dygn
Torktid innan nästa skikt3 dygn
Tillsatseringa
Rekommenderad vattenhaltCa 18%
Maskin och utrustningPlanblandare
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200812438 weber KKh 50/50/575 0-4mm, 25 kg