weber KKh 35/65/500 0-1mm

PR00036191

Hydrauliskt tunnputsbruk

weber hydraulisk tunnputs KKh 35/65/500 0-1 mm är ett fabrikstillverkat finputsbruk är avsett som slutputs på putser som tidigare är grovstockade med ett hydrauliskt kalkbruk, ett filtningsbruk.

Underlag

Vägg

  • NHL 3.5
  • Lättarbetat
  • tillsätt endast vatten

putsbruket används som sista lagret puts där en filtat/slät yta eftersträvas utanpå en redan grovstockad puts har utförts. endast handapplicering

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 2 kg/m²/mm
Kornstorlek0-1 mm
Rekommenderad skikttjocklekCa 2 mm
Maximal skikttjocklek5 mm
VattenbehovCa 4,5 L/25 kg
BlandningstidMinst 20 min
Appliceringstemperatur> 5°C
Rekommenderad vattenhaltCa 23%
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200812441 weber KKh 35/65/500 0-1mm, 25 kg