weber KKh 35/65/500 0-1mm

PR00036191

Hydrauliskt tunnputsbruk

weber hydraulisk tunnputs KKh 35/65/500 0-1 mm är ett fabrikstillverkat finputsbruk är avsett som slutputs på putser som tidigare är grovstockade med ett hydrauliskt kalkbruk, ett filtningsbruk.

Underlag

Vägg

  • NHL 3.5
  • Lättarbetat
  • tillsätt endast vatten

putsbruket används som sista lagret puts där en filtat/slät yta eftersträvas utanpå en redan grovstockad puts har utförts. endast handapplicering

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgångca 2 kg/m² och mm
Kornstorlek0-1 mm
Rekommenderad skikttjocklekca 2 mm
Maximal skikttjocklek5 mm
Blandningsförhållande A:BKKh 35/65/500
Blandningstidminst 20 minuter
Appliceringstemperaturminst + 5 grader dygnet runt under hela härdningsförloppet
Rekommenderad vattenhaltca 23% ca 5.7 liter / 25 kg säck
Lagring24 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200812441 weber KKh 35/65/500 0-1mm, 25 kg