weber KKh 20/80/475 0-4mm

­ Hydrauliskt mur- och putsbruk
PR00036194

Hydrauliskt puts- och murbruk

weber KKh 20/80/475 0-4 mm är ett NHL 3.5 hydrauliskt kalkbruk avsett för murnings och putsningsarbeten på äldre byggnader som tidigare varit putsade med hydrauliska kalkbruk. endast för handapplicering

Underlag

Vägg

  • NHL 3.5
  • lätt bearbetad
  • innehåller ingen cement

weber KKh 20/80/475 0-4 mm kan användas både till murning och putsning där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. både in och utvändigt. till murning så ska tegelstenen vara av svagt eller normalsugande karaktär.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgångputs: ca 2 kg/mm och m² murning: ca 1.1 kg/ tegelsten i danskt normalformat
Kornstorlek0-4 mm
Rekommenderad skikttjocklekca 10 mm
Vattenbehovca 4.5 liter/ 25 kg torrbruk
Blandningstidminst 20 minuter
Användningstidca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
Fiberförstärktnej
BallastNatursand 0–4 mm
Rekommenderad vattenhaltca 18 %, ca 4.5 liter/25 kg säck
Maskin och utrustningPlanblandare
Lagring24 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200843173 weber KKh 20/80/475 0-4mm, 25 kg
5200843181 weber KKh 20/80/475 0-4mm, 25 kg