weber KKh 20/80/475 0-4mm

­ Hydrauliskt mur- och putsbruk
PR00036194

Hydrauliskt puts- och murbruk

weber KKh 20/80/475 0-4 mm är ett NHL 3.5 hydrauliskt kalkbruk avsett för murnings och putsningsarbeten på äldre byggnader som tidigare varit putsade med hydrauliska kalkbruk. endast för handapplicering

Underlag

Vägg

  • NHL 3.5
  • lätt bearbetad
  • innehåller ingen cement

weber KKh 20/80/475 0-4 mm kan användas både till murning och putsning där det krävs ett svagare hydrauliskt kalkbruk. både in och utvändigt. till murning så ska tegelstenen vara av svagt eller normalsugande karaktär.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 2 kg/m²/mm
Kornstorlek0-4 mm
Rekommenderad skikttjocklekCa 10 mm
VattenbehovCa 4,5 L/25 kg
BlandningstidMinst 20 min
AnvändningstidCa 60 min vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringarMinst 3 dygn
BallastNatursand 0–4 mm
Rekommenderad vattenhaltCa 18%
Maskin och utrustningPlanblandare
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet24 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200843173 weber KKh 20/80/475 0-4mm, 25 kg
5200843181 weber KKh 20/80/475 0-4mm, 25 kg