weber Kh 100/400 0-4mm

PR00036195

Hydrauliskt puts- och murbruk

Kh 100/400 0-4 mm är ett fabrikstillverkat hydrauliskt kalkbruk med NHL 3,5 som bindemedel och ugnstorkad natursand. kan användas både till murnings och putsningsarbeten av kulturhistoriska byggnader. innehåller ingen cement.

Underlag

Vägg

  • Natur hydaulisk kalk NHL 3.5
  • lätt bearbetad
  • innehåller ingen cement

Kh 100/400 0-4 mm används till nybyggnad och renovering. kan användas både ut och invändigt till murning, grundning och putsning. till murning så ska tegelstenen vara av svagt eller normalsugande karaktär.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångPuts ca 2 kg/m² och mm. murning ca 1.1 kg/ tegelsten av danskt normalformat.
Kornstorlek0-4 mm
Rekommenderad skikttjocklek6-10 mm
Blandningstidminimum 20 minuter
Appliceringstemperaturminst + 5 grader under hela härdningsförloppet
Användningstidca 60 minuter
Väntetid mellan appliceringarminst 3 dygn
TryckhållfasthetCS II
Rekommenderad vattenhaltca 16%
Lagring24 månader från produktionsdatum. ska förvaras torrt och oöppnat
Förpackning25 kg säck
Artikelnummer Beskrivning
5200843181 weber Kh 100/400 0-4mm, 25 kg