weber designputs

weber designputs

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement, polymertillsats och välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

  • Bedömd livslängd = byggnadens livslängd
  • Naturliga kulörer i grått och vitt
  • Hög vidhäftning
  • Spricktåligt
  • Genomfärgat

Används som putsbruk på väggar där en naturlig putseffekt önskas ex. i våtutrymmen eller andra invändiga ytor samt i vissa fall utvändigt där denna struktur önskas i fasadsystem EF som ytskikt.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Relaterade produkter/system