weber design bricks

weber design bricks

weber design bricks finns i olika längder och bredder. Normaltjockleken på teglet är 14 mm. Teglet finns även som hörnsten och vinkelsten till dessa format.

  • Livslängd >50 år
  • Ger unik karaktär och estetik till fasaden
  • Över 100 kulörer
  • Robust
  • Enkla att använda - kräver inga balkar eller upplag

weber design bricks finns i olika längder och bredder. Normaltjockleken på teglet är 14 mm. Teglet finns även som hörnsten och vinkelsten. weber design bricks är smala tegelstenar av hög kvalitét som finns i många olika bränningar, kulörer och strukturer. I kombination med webers murbrukskulörer kan man skapa unika, vackra och hållbara fasader . Passar bra till hela fasader eller där inslag av tegel önskas i kombination med en vacker puts. Lämpligt för både nyproduktion och renovering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Referenser

Södergården, Tyresö
Robust och energieffektiv fasad med Weber design bricks

Södergården, Tyresö

Weber har levererat fasadsystemet Serporoc som målats med silikatfärg i varm ton och dekorerats med weber design bricks.

Relaterade produkter/system