weber dry renovation Ny produkt

PR00055678

weber dry renovation källarputs är ett fiberförstärkt putsbruk med extremt bra ånggenomsläpplighet och ett stort luftporsystem som främjar uttorkning av tegelväggar invändigt. Produkten är ursprungligen utvecklad för att lösa dom problem som finns i källare i Venedig. Ursprungsproblemet som var fukten tar sig in måste utredas innan man applicerar putsen, putsen är för inomhusbruk.

CE BASTA Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Genomsläpplig
  • Saltabsorberande
  • Fiberförstärkt

Används på källarväggar av tegel som har problem med fukt och saltgenomslag.

  • Endast avsedd för inomhusmiljö
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber dry renovation (PDF - 50,89 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber dry renovation (PDF - 334,95 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång20 kg/ m² och 20 mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek15 mm
VattenbehovCa 3.6 liter / 20 kg torrbruk
Blandningstid7-10 minuter i planblandare
Appliceringstemperatur+ 5-25 grader
Användningstidca 2 timmar
Väntetid mellan appliceringarca 12 timmar
FiberförstärktJa
Kan fås med vintertillsatsNej
Vidhäftningsstyrka>0.3 N/mm
Artikelnummer Beskrivning
5200820434 weber dry renovation, 20 kg säck

Referenser

weber dry renovation används för att putsa källarväggar
Fasad / Puts- och murbruk Putsbruk

Källare blev bostad, Mosebacke torg

I ett bostadshus vid Mosebacke torg i Stockholm gjorde man om en källarlokal till bostad.