Ventilerad avståndsprofil

PR00036751

Ventilerad avståndsprofil avsed för Serpovent EF fasadsystem. Profilen finns i två varianter en som är 15mm hör som används när et isolerat och ventilerat system valts samt en 25mm hör som används när endast ett ventilerat system monteras mot ex en stålregelstomme beklädd med vindskyddsskiva. Längd 2500mm.

Underlag

Vägg

  • Används med Serpovent EF Fasadsystem

Serpovent EF fasadsystem. Avståndsprofilerna är tillverkade av försinkat stål som har en beläggning av pural för att klara korrisionsklass C4.

Artikelnummer Beskrivning
5200545884 Ventilerad avståndsprofil – VAP 15 – 2448