Hjorthagen, Stockholm

Denna 80-åriga byggnad var i stort behov av en totalrenovering av dess fasad. Kalkbruk användes för att överensstämma med det ursprungliga byggmaterialet.

Området Hjorthagen var ursprungligen en ö, och ingick förr i den svenska kungens jaktmarker. Området har anor från det sena 1880-talet, och är idag känt som den första industriella förorten i Stockholm. Arbetare i hamnen och på kraftverket i området var dess första invånare. Utvecklingen av området tog vid på allvar under 1930-talet.

Vissa av husen är av lamella-typ (Olle Enquist), och influerades av den tyska standarden på den tiden. Målet var att använda ytan så effektivt som möjligt. Detta är även känt som den första planerade storskaliga konstruktionen av massproducerade och likartade byggnader. Det innefattade även ett arkitektoniskt experiment där husen medvetet placerades för att få bäst sol-förhållanden. Industriella konstruktionsmetoder introducerades i byggandet av vissa av husen i Hjorthagen. Efter 80 år av eftersatthet gällande reparationer och målningar var en totalrenovering nödvändig.

Konstruktionsmaterialet är tegel, ursprungligen med kalkbruk, med en liten mängd adderad cement. Moderna kalkcement-baserade murbruk är inte kompatibla med styrkan och flexibiliteten i de ursprungliga materialen.

Ett produktområde med färdigblandat naturhydraulisk kalkbruk valdes därför till denna renovation. En fin, kalkstensbaserad puts och äkta kalkstensfärg med icke-organisk pigment användes även i projektet. 

Byggnaderna var i ett så pass dåligt skick att en fullständig borttagning av den gamla putsen var nödvändig. En partiell reparation betraktades som oekonomisk - detta eftersom ytorna även täcktes av flera lager organisk färg. 

Sådan borttagning inkluderar alltid reparationer av substratet, ompekning av fogarna med naturhydrauliskt murbruk och ersättning av skadade tegelstenar.  Det är viktigt att processen tar den långa karbonatiseringsprocessen av kalk i beaktning. Det är även viktigt att undvika plastsprickor som kan uppkomma i härdningens tidiga stadier.   Efter ompekningen appliceras putsen med tre lager: Ett tunt lager strong primer, efterföljt av en tjockare och tunnare basbeläggning, och slutligen ett svagt utjämningslager.  Efter en viss härdningstid kan appliceringen av kalkfärgen påbörjas.  

Objekt: Flerfamiljshus i Hjorthagen
Ort: Stockholm
Renoveringsår: 2010
Entreprenör: Kumla Fasad AB