Gärdet, Stockholm

En typisk byggnation från 1920-talet. En funktionalistisk fasad utan dekorationer. Endast släta ytor med rörelser på balkongerna. 

Området Gärdet - beläget i Stockholms östra delar, var förr i tiden ett jakt- och övningsområde för den svenska militären. Området skapades under slutet av 1920- och i början av 1930-talet. Stadsplanen var baserad på en tävling som vanns av arkitekten Arvid Stille.

Husen i området byggdes huvudsakligen under 1930-talet. De hade en likartad funktionalistisk arkitektur med putsade fasader. Området har blivit en förebild för byggnationer runt om i hela världen. Som med alla putsade fasader är en förnyelse av putsen i regel nödvändig efter cirka 40-80 år.

2010 blev detta aktuellt för denna karaktäristiska byggnad. Bristande vidhäftning på underlaget, sprickor och flera års användning av felaktig material och färg var det som satte startskottet. Lokala skador och frostskador medförde att balkongerna hade ett renoveringsbehov.

Bruk baserad på naturhydraulisk kalk användes för att vara kompatibelt med de ursprungliga materialen som användes när lägenheterna byggdes. Användningen av cement hade långsamt blivit introducerat i byggbranschen, och moderna naturhydrauliska färdigblandade bruk uppvisar liknande egenskaper i relation till kompression och böjbarhet. Sprickor och skador på substratet reparerades, och en ny puts med tre lager applicerades.

För att slutfölja renoveringen valdes ett färgbaserat naturhydrauliskt bindemedel. Färgen har samma utseende som äkta kalkfärg, med full fuktighetsspridningsegenskaper, hög vattenavvisning och en mineral-yta.

Objekt: Byggnation på Gärdet
Ort: Gärdet, Stockholm 
Renoveringsår: 2010
Entreprenör: Murtek AB