Weber Sockelsystem

Systembild

Weber Sockelsystem har tagits fram för att minimera underhållet och öka säkerheten vid puts på hussocklar. Weber rekommenderar att alla fasadsystem startar ca 450 mm ovan marknivå.

  • Putssystem för socklar
  • Med eller utan isolering

Ett system som används både till nyproduktion och renovering. Systemet finns i två varianter ett med isolering och ett där man putsar på mineraliska underlag såsom tex. Leca®.

Relaterade produkter/system