Weber Rotputssystem

Systembild

Weber Rotputssystem är ett system anpassat för framförallt omputsning av tidigare putsade fasader. Rotputssystemet är framtaget för att minimera arbetstiden och kostnaden vid omputsning av en fasad. Hemligheten till tidsbesparingen är att slippa ta bort det befintliga putsskiktet.

  • Putssystem anpassat för omputsning av tidigare putsade fasader
  • Minimerar arbetstid och kostnad vid omputsning av fasad

Ett system till renovering av tidigare putsade fasader. Systemet är uppbyggt på en kombination av mineraliska kc-baserade putsbruk som anpassas beroende på underlagets beskaffenhet husets läge och användningsområde samt vilken typ av ytputs eller typ av färg som önskas.

Ytterligare dokument

Broschyr

Ladda ner