Weber Kalkbrukssystem

Systembild

Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Grundregeln vid renovering av dessa ytor är att använda ursprungliga material. D.v.s. kalk på kalk. Men vilken kalkprodukt är den rätta? Typ av kalkprodukt, mängden bindemedel och andra egenskaper varierar. Anpassa därför produktval och arbetsmetod individuellt till varje objekt.

CE
  • Skyddar och bevarar kalkputsade fasader

Används till framförallt renovering av äldre byggnader som tidigare är putsade med kalkbruk.

Guide och video

Relaterade produkter/system