Weber Kalkbrukssystem

Systembild

Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Grundregeln vid renovering av dessa ytor är att använda ursprungliga material. D.v.s. kalk på kalk. Men vilken kalkprodukt är den rätta? Typ av kalkprodukt, mängden bindemedel och andra egenskaper varierar. Anpassa därför produktval och arbetsmetod individuellt till varje objekt.

CE
  • Skyddar och bevarar kalkputsade fasader

Används till framförallt renovering av äldre byggnader som tidigare är putsade med kalkbruk.

Guide och video

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Fasad / Puts- och murbruk

Bogesunds slott, Vaxholm

Efter att ha genomgått flera stora renoveringar och ombyggnationer i sin långa historia var Bogesunds slott i behov av en totalrenovering av sina fasader år 2010.

Ansiktslyftning för Skogaholms gård på Skansen med Webers produkter
Fasad / Puts- och murbruk Kalkbruk / Kalkfärg

Skogaholms gård, Skansen

Skogaholms gård visar en mellansvensk gård på 1700-talet som renoverats med hjälp av Weber Kalkbrukssystem.

Brf Hansa är putsad med Webers kalkbrukssystem
Fasad / Puts- och murbruk

Tidig 1900-talsfastighet i Kv. Trumpetaren

2018 putsades både gatufasad och gårdsfasad om med Webers kalkbruksprodukter och målades med kulturkalkfärg.

Åkeshovs slott är putsat med Weber Kalkbrukssystem
Fasad / Puts- och murbruk

Åkeshovs slott

2018 renoverades slottets och flyglarnas fasader med kalkbruk från Weber och målades med traditionell kalkfärg.

Relaterade produkter/system