Slamningsbruk

Slamningsbruk

Webermin 203 slamningsputs är ett tjockare alternativ jämfört med säckskurning. Vid slamning täcks hela stenen med bruket men strukturen av murverket syns igenom putsskiktet. Bruken kan fås i webers standardkulörer eller efter egna önskemål.

  • Livslängd >40 år
  • Slammad struktur
  • Genomfärgad ytputs

Används vid slamning av tegel, ytan ska grundas innan med weber grundningsbruk kc.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Systemdatablad

Slamningsbruk (PDF - 682,96 KB)

Ladda nerSkicka

Relaterade produkter/system