Serposol EF

Serposol

Serposol EF är ett mineraliskt tunnputssystem med 10 mm putstjocklek utan isolering. Putsbruket är ett plymer och fiberförstärkt KC-bruk i bruksklass CS III med hydrofoberande egenskaper. Dom tunna skikten gör att applikationen blir enklare och tidsåtgången mindre. Som ytskikt används silikat eller silikonhartsprodukter.

  • Livslängd >40 år
  • Lättarbetat
  • Hydrofoberande
  • Spricktåligt
  • Hög vidhäftningsförmåga
  • CS III

Ett putssystem med många användningsområden såväl i nyproduktion och som vid omputsning ut- och invändigt på de flesta underlag. Passar på underlag där traditionell puts är olämplig. Putsen är vattenavvisande, vilket gör den extralämplig i slagregnsrika områden. Putsens goda vidhäftning gör att den kan användas för putsning inomhus på framförallt cement- och silikatbaserade skivor. Systemet är avsett för tunna skikt, 8-10 mm. Putsen är fiberförstärkt, vilket gör den stark och tålig mot sprickor. Putsskiktet armeras med ett glasfibernät för att motverka sprickbildning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ökad risk för påväxt
  • Endast för organiska ytskikt (gäller ej weberton 303 silikatfärg)

Relaterade produkter/system