Säckskurning

Säckskurning

Säckskurning är en metod där ett murverk putsas med tunna skikt för att murverkets struktur ska synas genom putsen. Ofta även så att en liten del av stenen syns. Det här är en vanligt förekommande metod i Danmark och södra Sverige. Bruken kan fås i webers standardkulörer eller efter egna önskemål.

  • Livslängd >40 år
  • Säckskurad struktur
  • Genomfärgad ytputs
  • Inga emissioner

Säckskurningsbruk appliceras tunt på tegelfasader för att ge en speciell karaktär där teglet lyser igenom till viss del.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Systemdatablad

Säckskurning (PDF - 586,98 KB)

Ladda nerSkicka

Relaterade produkter/system