Kalkbrukssystem

Kalkbrukssystem-960x960-72dpi.jpg

Weber Kalkbrukssystem används främst till renovering av äldre byggnader än 1940 talet. Webers kalkbruk som har anor från slutet av 1800-talet har troligtvis redan använts på många av de historiska byggnader som finn runt om i landet. Systemet består av flera olika brukstyper för att klara de olika förutsättningar som finns på historiska byggnader. Systemet är komplett med ytputser och färger. Med rätt uppbyggnad och underhåll kan systemet hålla i över ett sekel.

  • Livslängd >80 år
  • Återskapande
  • Komplett sortiment av ytputser och färger

Webers Kalkbrukssystem används främst till renovering av äldre byggnader där kalkbruk tidigare har används men även till nyproduktion.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Relaterade produkter/system