Serpovent G2 med design bricks

Serpovent G2 med design bricks

Weber Serpovent G2 är ett ventilerat putssystem där upp till 100 mm mineralull kan monteras utanpå vindskyddet. En oorganisk putsbärarskiva monteras på ventilerade distansprofiler och förses med 10 mm hydrofoberad och fiberförstärkt puts. Som ytskikt används weber design bricks.

  • Livslängd >40 år
  • Ventilerat
  • Rubust ytskikt
  • Stora estetiska valmöjligheter

För nyproduktion och renovering på lättregelväggar av trä/plåt och konstruktioner av KL-trä. Systemet är lämpligt där krav på luftning förekommer.

  • Max höjd 7 m
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Max 100 mm isolering

Relaterade produkter/system