Serpovent G2

Serpovent G2

Weber Serpovent G2 är ett ventilerat putssystem där upp till 100 mm mineralull kan monteras utanpå vindskyddet. En oorganisk putsbärarskiva monteras på ventilerade distansprofiler och förses med 10 mm hydrofoberad och fiberförstärkt puts. Som ytskikt används webers silco alt. silicate produkter.

  • Livslängd >25 år
  • Ventilerat
  • Godkänt för brand

För nyproduktion och renovering på lättregelväggar av trä/plåt och konstruktioner av KL-trä. Systemet är lämpligt där krav på luftning förekommer.

  • Isolertjocklek max 100 mm
  • Ökad risk för påväxt
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.
  • Max 15 m högt

Relaterade produkter/system