Serporoc/Serporoc MK2 på tung stomme

Serporoc/Serporoc MK2 på tung stomme

Serporoc Fasadsystem är ett mineraliskt tjockputssystem på en mineralull med en tjocklek från 30-200 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Relaterade produkter/system