Serporoc/Serporoc MK2 på regelstomme/KL-trä

serporoc-mk2-lrs.png


Serporoc/Serporoc  MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporoc/Serporoc  MK2 kan monteras på regelstommar av trä/plåt samt på konstruktioner av KL-trä.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

Serporocsystemet lämpar sig bra för både nyproduktion och renovering.


  • Certifikatsnr SC 0283-10
  • Mineraliskt tjockputssystem

Nyproduktion på regelstomme samt KL-trä.

  • Godkänd isolertjocklek på regelstommar min 50 max 100 mm
  • Min & Max tjocklek på stomme av KL-trä, Min 60 mm, Max 150 mm.
  • Min & Max isolertjocklek på KL-trä, Min 50 mm, Max 200 mm.
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Isover Vempro Vindskydd (PDF - 72,92 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS Isover Vempro Vindskydd (PDF - 386,54 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Isover Vempro Vindskydd (PDF - 112,98 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Isover Vempro Vindskydd (PDF - 283,02 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Weber Serporoc Fasadsystem (PDF - 539,72 KB)

Ladda nerSkicka

Guide och video

Relaterade produkter/system