Serporoc Premium MK2

Serporoc Premium MK2

Weber Serporoc Premium 32 MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert putssystem med 20 mm mineralisk KC-baserad puts där sista skiktet består av en genomfärgad rivputs. Mineralullen är en högpresterande glasullsisolering med λ-värde 0,032 W/m2K. Serporoc Premium 32 MK2 används för både nyproduktion och renovering och lämpar sig bra för byggnader över 30 meter. Systemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR för montage på lättregelstommar av trä/plåt samt konstruktioner av KL-trä. I kombination med Webers vindskyddssystem erhålls en tvåstegstätad och dränerad putsfasad som även kan P-märkas om systemet monteras av weber certifierad fasadentreprenör.

 • Livslängd >80 år
 • Extra energieffektivt
 • Diffusionsöppet
 • Obrännbart
 • Ljudreduserande
 • Ädelputs med glimmereffekt

För nyproduktion och renovering på tunga och lätta stomkonstruktioner. Lätta stomkonstruktioner kan även P-märkas om systemet monteras av weber certifierad fasadentreprenör.  Lämplig även för byggnader över 30 m.                                                                                       

 • Isolertjocklek på regelstommar 50-100 mm
 • Tjocklek på stomme av KL-trä, 60- 150 mm
 • Isolertjocklek på KL-trä, 50-200 mm
 • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
 • Avstånd mellan dilfogar max 15 m

Relaterade produkter/system