Serporoc Premium med design bricks

Serporoc Premium med design bricks

Weber Serporoc Premium med design bricks är ett robust, energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem med design bricks som ytskikt. Weber design bricks är tunna tegelstenar i olika format, kulörer, strukturer och bränningar som skapar unik karaktär och visuell effekt även i kombination med den putsade fasaden. Systemet lämpar sig bra för både nyproduktion och renovering och kan monteras på regelstommar av trä/plåt, KL-trä samt på alla tunga stommar.

  • Livslängd >50 år
  • Extra energieffektivt
  • Robust
  • Obrännbart
  • Ljudreduserande
  • Kräver inga balkar vid öppningar

För nyproduktion och renovering på tunga och lätta väggkonstruktioner.

  • Max höjd 15 m
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.
  • Avstånd mellan dilfogar max 15 m

Relaterade produkter/system