Serporoc Premium

Serporoc Premium

Robust, energieffektivt och fuktsäkert putssystem med 20 mm mineralisk KC-baserad puts på en högpresterande glasullsisolering  med λ-värde 0,032 W/m2K. Lämpar sig mycket bra på både tunga och lätta väggar vid nyproduktion och renovering av byggnader upp till 30 m. Systemet  är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR för montage på lättregelstommar. I kombination med Webers vindskyddssystem erhålls en tvåstegstätad kapillärbrytande och dränerade putsfasad. Tillhörande fasadputser och putsfärger erbjuder stora möjligheter till variation i färg och struktur.

  • Livslängd >60 år
  • Energieffektivt
  • Fuktsäkert
  • Obrännbart
  • Ljudreducerande

För nyproduktion och renovering på regelstommar av trä, plåt, konstruktioner av KL-trä samt tunga stommar upp till 30 meter. Fasadsystemet används på alla typer av hus ex. bostadshus, höghus, småhus, industri och affärsbyggnader, skolor, sjukhus etc. På lätta stomkonstruktioner kan systemet även P-märkas om den monteras av certifierad weber fasadentreprenör.  

  • Isolertjocklek på regelstommar 50-100 mm
  • Tjocklek på stomme av KL-trä, 60-150 mm
  • Isolertjocklek på KL-trä, 50-200 mm
  • Avstånd mellan dilfogar max 15 m

Relaterade produkter/system