Serporoc MK2

Serporoc MK2

Weber Serporoc MK2 är ett robust, energieffektivt och fuktsäkert putssystem med 20 mm mineralisk KC-baserad puts på en stenullsisolering med λ-värde 0,037 W/m2K. Serporoc MK2 lämpar sig mycket bra på underlag som bl.a. betong, lättklinker, lättbetong och tegel vid nyproduktion och renovering och lämpar sig bra för byggnader över 30 meter. Systemet monteras med isolertjocklekar 30-300 mm. Som sista putsskikt används genomfärgad rivputs med glimmereffekt. Ytan skrapas med spikbräda.

  • Livslängd >80 år
  • Energieffektivt
  • Diffusionsöppet
  • Obrännbart
  • Ljudreducerande
  • Ädelputs med glimmereffekt

För nyproduktion och renovering på tunga stomkonstruktioner, lämplig även för byggnader över 30 meter. Fasadsystemet används på alla typer av hus ex. bostadshus, höghus, småhus, industri och affärsbyggnader, skolor, sjukhus etc. 

  • Avstånd mellan dilfogar max 15 m
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.
  • Används inte på lättregelstommar och KL-trä.
  • Isolertjocklekar 30-300 mm

Relaterade produkter/system