Serporoc

Serporoc

Weber Serporoc är ett robust, energieffektivt och fuktsäkert putssystem med 20 mm mineralisk KC-baserad puts på en stenullsisolering med λ-värde 0,037 W/m2K. Weber Serporoc lämpar sig mycket bra på underlag som bl.a. betong, lättklinker, lättbetong och tegel vid nyproduktion och renovering av byggnader upp till 30 meter. Systemet monteras med isolertjocklekar 30-300 mm.

  • Livslängd >60 år
  • Energieffektivt
  • Diffusionsöppet
  • Obrännbart
  • Ljudreducerande

För nyproduktion och renovering på tunga stomkonstruktioner. Fasadsystemet används på alla typer av hus ex. bostadshus, höghus upp till 30 m, småhus, industri och affärsbyggnader, skolor, sjukhus etc.  

  • Avstånd mellan dilfogar max 15 m
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.
  • Används ej på lättregelstommar och KL-trä.
  • Isolertjocklekar 30-300 mm

Relaterade produkter/system