weber bistål

Image Not Available

Bistål är en stegformad armering avsedd för användning i murverk. Bi-stål finns i rostfritt, förzinkat och blankt stål.

  • Armering för murverk
  • Tre versioner: rostfritt förzinkat och blankt stål

Murverk med Leca Block kan armeras konstruktivt för att till exempel ta horisontella laster som jordtryck och vindlast. Armering motverkar och fördelar också eventuella sprickor till följd av sättningar eller temperaturvariationer. Som generell regel rekommenderas armering över första och under sista skift, samt över och under öppningar. Olika typer av armering kan nyttjas, normalt används bistål. Armeringen läggs i mursträngarna före nästa skift med ett överlapp om minst 500mm.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber bistål (PDF - 51,36 KB)

Ladda nerSkicka
Artikelnummer Beskrivning
5200790534 weber bistål – 37 mm rostfri, 10x4 m
5200790537 weber bistål – 37 mm rostfri, 50x4 m
5200790536 weber bistål – 40 mm obehandlad, 10x4 m
5200790535 weber bistål – 40 mm obehandlad, 50x4 m
5200790538 weber bistål – 40 mm förzinkad, 10x4 m
5200790539 weber bistål – 40 mm förzinkad, 50x4 m