weber vattentätare

weber vattentätare

Vattentätande pulverformigt tillsatsmedel för mur-puts- och golvbruk. Weber Vattentätare ger en permanent fuktisolering genom att täta porer och kapillärer. Förändrar ej bindemedlets härdning. Användes i cement- och murcementbruk samt i betong.Överbryggar ej sprickor orsakade av rörelser i underlaget.

Dokumentation

Användningsområde

Weber Vattentätare används i mur- puts- och golvbruk för att öka tätheten mot vatten-inträngningen genom t.ex. murar och bottenplattor.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Vattentätande pulverformigt tillsatsmedel för golvbruk Ger en permanent fuktisolering genom att täta porer och kapillärer