weber fuktstopp

weber fuktstopp

Fuktstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement eller cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1min eller i Cementbruk A ca 3min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till ca 3 resp. 6minuter. Kallt väder förlänger användningstiden ytterligare.

Dokumentation

Användningsområde

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage genom puts, betong och murverk. Kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare"stelning" av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock ej.

Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I eller Cem II.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom betong
  • Kan även användas som accelerator