weber fuktstopp

PR00036775

Fuktstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement eller cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1min eller i Cementbruk A ca 3min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till ca 3 resp. 6minuter. Kallt väder förlänger användningstiden ytterligare.

Underlag

Övrigt

  • Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom betong
  • Kan även användas som accelerator

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage genom puts, betong och murverk. Kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare"stelning" av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock ej. Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I eller Cem II.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber fuktstopp (PDF - 160,74 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber fuktstopp (PDF - 132,43 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber fuktstopp (PDF - 245,2 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 0,03–0,04 L/m²
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet36 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200779284 weber fuktstopp, 1 liter flaska