weber ytbetong

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde.Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthet >40MPa.

Underlag

Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Speciellt vid tunnare gjutningsarbeten ex ytskikt på betongunderlag
  • 10-50mm
  • 40 MPa

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Ytbetong används speciellt vid tunnare gjutningsarbeten t ex läggning av ytskikt på betongunderlag i 10-50mm skikt eller andra betongarbeten.

Ladda ner datablad