weber pumpbetong 0-4 C40/50

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Pumpbetong 0-4mm C40/50 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a. tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens.

Underlag

Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • Pumpbar
  • Tryckhållfasthetsklass C40/50

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. Pumpbetong 0-4mm är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm. Pumpbetong 0-4mm är speciellt lämplig som utfyllnads- och avjämningsbetong där en snabb uttorkning önskas (badrumsgolv, avjämningar av mindre golvytor mm). Då Pumpbetong 0-4mm läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha hållfasthet motsvarande lägst K35. Pumpbetong 0-4mm är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.

Ladda ner datablad