weber EXM 722 expanderbruk express

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

EXM 722 är ett expanderbruk med hög korttidshållfasthet. lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t.ex. tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • EXM 722 är ett torrbruk med hög korttidshållfasthet
  • Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk
  • EXM 722 ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementbruk bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål
  • Tryckhållfasthet efter 2, 4 och 6 timmar: >10, >12 och >15MPa vid + 20°C
  • Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas

Dokumentation

Användningsområde

Används i skikttjocklekar 20-200mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. EXM 722 är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål-och betongpelare, räckesståndare mm. EXM 722 är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

Ladda ner datablad