weber EXM 711 expanderbetong snabb fin

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Weber Saint-Gobain Sweden AB

EXM 711 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader (köldbetongegenskaper).Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Underlag

Golv, Övrigt

Förpackning

Fördelar

  • Snabbt tillstyvnande
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
  • Expanderande

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Bör ej användas i mixerpump

Dokumentation

Användningsområde

EXM 711 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 711 används främst i skikttjocklekar 15-100mm. EXM 711 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner och för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

Ladda ner datablad