weber concrete paint strong Ny produkt

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Concrete paint strong är baserad på en vattenburen copolymer. Produkten är oklassad, luktsvag och ej brandfarlig. God kemikalieresistens. God taber-abraserresistens. God black-markresistens. Ingen gulning av UV. Anm: I jämförelse med 2-k vattenburen epoxi är ovanstående egenskaper bättre för Concrete paint strong

BASTA Svanen (listad)

Underlag

Vägg

MaterialåtgångBeräkna ca 0,2-0,25 kg ospädd Concrete paint strong per m² och strykning
TorktidEtt skikt på ca 150micron är gångbart inom ca 2 tim i rumstemperatur (+20°C). Full härdning har skett efter ca 7 dygn varför högre belastningar och exempelvis stillastående fordon bör undvikas under första veckan.
DensitetDensitet ca 1,2 kg/liter
ViskositetCa 2100 MPa
LagringFörvaras torrt och frostfritt. Lagringstid > 12 månader i obruten förpackning.
Förpackning10 liters hink