weber concrete paint

PR00050018

Karbonatiseringsbromsande betongfärg

Akrylatbaserad färg lämplig för betong och rena cementputser.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg, Övrigt

Kulörer/strukturer

  • Karbonatiseringsbromsande
  • Bra täckförmåga
  • Diffusionsöppen

Som ytskydd och färgsättare på bärkraftiga mineraliska underlag. Exempelvis rena cementputsytor eller betongunderlag, vanligt förekommande appliceringsområden är på undersidor av balkonger, socklar på hus, bropelare, ytterväggar på vattentorn, broarfundament, väggar i tunnlar och parkeringshus etc.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +8°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber concrete paint (PDF - 132,76 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber concrete paint (PDF - 130,72 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber concrete paint (PDF - 144,15 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber concrete paint (PDF - 144,15 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber concrete paint (PDF - 172,95 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber concrete paint (PDF - 172,95 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber concrete paint (PDF - 593,75 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång0,3-0,4 liter per m2 (2 appliceringar)
Utbyte13 liter / Hink
Väntetid mellan appliceringar1 dygn i 20°C
Bindemedelakrylat
Vidhäftningsstyrka≥1,0 (0,7) N/mm²
VattenånggenomsläpplighetKlass 1 enligt EN 1504-2
CO2 diffusion resistance coefficientSd-värde CO2>50 m
Förpackning13 liters hink (20 kg)
Certifikat1504-2