weber concrete paint

weber-concrete-paint-13L.png

Karbonatiseringsbromsande betongfärg

Akrylatbaserad färg lämplig för betong och rena cementputser.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg, Övrigt

Kulörer/strukturer

Materialåtgång0,3-0,4 liter per m2 (2 appliceringar)
Utbyte13 liter / Hink
Väntetid mellan appliceringar1 dygn i 20°C
Bindemedelakrylat
Vidhäftningsstyrka≥1,0 (0,7) N/mm²
VattenånggenomsläpplighetKlass 1 enligt EN 1504-2
CO2 diffusion resistance coefficientSd-värde CO2>50 m
Förpackning13 liters hink/20 kg
Certifikat1504-2
Produktdatablad

weber concrete paint (EN) (PDF - 127,56 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad

weber concrete paint (PDF - 130,05 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber concrete paint (PDF - 142,97 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber concrete paint (PDF - 99,26 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weber concrete paint (PDF - 498,77 KB)

Ladda nerSkicka