weber wall plaster fine

­ weber lagningsmassa fin
PR00044406

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i skikttjocklek mellan 0-20 mm per påslag.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

  • Ger släta ytor
  • Lättarbetad
  • R1 klass enligt 1504-3

Som avjämning och porspackling på mineraliska underlag där släta ytor eftersträvas. Avsett för tunna avjämningar och lagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och väggar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej för ytor med mekanisk nötning
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber wall plaster fine (PDF - 116,92 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber wall plaster fine (PDF - 145,75 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber wall plaster fine (PDF - 282,05 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber wall plaster fine (PDF - 683,73 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1 mm = 1,2 kg/m2
5 mm = 6 kg/m2
10 mm = 12 kg/m2
Kornstorlek0-0,25 mm
Rekommenderad skikttjocklek0-20 mm
VattenbehovCa 5 liter/20 kg pulver
Blandningstid2-4 minuter
Utbyte16 liter
Appliceringstemperatur+5°C-+30°C
Användningstid2 timmar
Torktid1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Börjar härda4 timmar
BindemedelCement
BallastSand
Tryckhållfasthet 28 dygn10 MPa
CE-märkning1504-3
Volymvikt för torrt material1,14 kg/l
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200858106 weber wall plaster fine, 20 kg säck