weber wall plaster fine

­ weber lagningsmassa fin
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i skikttjocklek mellan 0-20 mm per påslag.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Materialåtgång1 mm = 1,2 kg/m2
5 mm = 6 kg/m2
10 mm = 12 kg/m2
Kornstorlek0-0,25 mm
Rekommenderad skikttjocklek0-20 mm
VattenbehovCa 5 liter/20 kg pulver
Blandningstid2-4 minuter
Utbyte16 liter
Appliceringstemperatur+5°C-+30°C
Användningstid2 timmar
Torktid1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Börjar härda4 timmar
BindemedelCement
BallastSand
Tryckhållfasthet 28 dygn10 MPa
CE-märkning1504-3
Volymvikt för torrt material1,14 kg/l
Lagring12 månader i obruten förpackning och torr miljö
Förpackning20 kg säck
48 säckar per pall (960 kg)